Kako se piše - Početna

svejedno ili sve jedno: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše svejedno ili sve jedno

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše svejedno
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD