Kako se piše - Početna

riječica ili rječica - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


riječica ili rječica - Kako se piše?

Šta je ispravno?
U bosanskom jeziku ispravno se piše rječica.
(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
da li ili dali?
PODRŽITE NAŠ RAD