Kako se piše - Početna

otkad ili odkad: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše otkad ili odkad

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše otkad (od kada)

pril. - otkako, od kada, od kojeg vremena.Prilozi složeni od prijedloga do, od ili za i priloga za vrijeme kada, sada, tada pišu se dvojako.
Ukoliko je prilog skraćen, pišu se sastavljeno: dokad, odsad, otad, otkad, zasad.
Kada je prilog neskraćen, piše se ili sastavljeno: dotada, zasada, odsada, otada i sl., ili rastavljeno,
ukoliko se drugi dio priloga želi naročito naglasiti: do kada, od tada, za sada.

(3)


(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
ne pravilno ili nepravilno
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
nezna ili ne zna?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS