Kako se piše - Početna

noćas ili nočas - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše noćas ili nočas?
U bosanskom jeziku

ispravno se piše noćas.


Nepravilno se piše nočas.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?
PODRŽITE NAŠ RAD