Kako se piše - Početna

Kako se piše: načas ili na čas?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše načas (=trenutno) i na čas (zakasnio je na čas).Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše naruku ili na ruku?
PODRŽITE NAŠ RAD