Kako se piše - Početna

Kako se piše: naruku ili na ruku?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše naruku i na ruku.

Primjer 1: naruku (odruke).
Primjer 2: pao je na ruku.
PODRŽITE NAŠ RAD