Kako se piše - Početna

Kako se piše: naruku ili na ruku?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše jedno i drugo

Primjer 1: naruku (odruke)
Primjer 2: pao je na ruku.
PODRŽITE NAŠ RAD