Kako se piše - Početna

Kako se piše: maloprije ili malo prije?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše maloprije