Kako se piše - Početna

jedanput ili jedan put - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše jedanput ili jedan put?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše jedanput.


Pogrešno je pisati: jedan put i jedamput


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
zvijezda ili zvjezda
pretpostavljam ili predpostavljam
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS