Kako se piše - Početna

jači ili jaći - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše jači ili jaći?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše jači.


Nepravilno se piše jaći.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD