Kako se piše - Početna

hambar ili hanbar - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše hambar ili hanbar?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše hambar.


Ograđeno i uređeno spremište za žitarice i drugu zrnastu hranu; silos; drveni sanduk za žitarice i brašno u kući.Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS