Kako se piše - Početna

Kako se piše: hambar ili hanbar?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše hambar.


Ograđeno i uređeno spremište za žitarice i drugu zrnastu hranu; silos; drveni sanduk za žitarice i brašno u kući.
PODRŽITE NAŠ RAD