Kako se piše - Početna

grančica ili granćica - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše grančica ili granćica?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše grančica.


Nepravilno se piše granćica.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše pretpostavljam ili predpostavljam ili kako se pravilno piše samnom ili sa mnom?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS