Kako se piše - Početna

faličan ili falićan - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše faličan


Nepravilno se piše falićan.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
uredu ili u redu
samnom ili sa mnom
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
neodgovara ili ne odgovara?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD