Kako se piše - Početna

dapače ili dapaće: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše dapače ili dapaće

Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše dapače
(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam
ne da ili neda
nezna ili ne zna?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS