Kako se piše - Početna

cjepač ili cjepać - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše cijepač, cijepać, cjepač ili cjepać?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše cjepač.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
ćete ili će te
ćemo ili će mo
rješenje ili riješenje
nemoguće ili ne moguće
riješiti ili rješiti
neodgovara ili ne odgovara
pretpostavljam ili predpostavljam?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS