Kako se piše - Početna

Kako se piše: prenos ili prijenos?

U bosanskom jeziku

ispravno se piše prenos i prijenos.


(im. m. r. - prenošenje čega s jednog mjesta na drugo; radijsko i televizijsko prenošenje utakmica, priredbi itd.; prenošenje svojine na nasljednika ili kupca, isporuka električne energije).Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ne mogu ili nemogu?
PODRŽITE NAŠ RAD