Kako se piše - Početna

Kako se piše: prelijevati ili preljevati?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše prelijevati i preljevati.


prelijevati - prelivam/prelijevam, prelivan/prelijevan - neko vrijeme ili s vremena na vrijeme livati šta po čemu dok to bude sasvim prekriveno.
preljevati - preljevam, preljevan - prelivati.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše zahtijevati ili zahtjevati?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS