Kako se piše - Početna

Kako se piše: na skroz ili naskroz?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše naskroz
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS