Kako se piše - Početna

kučište ili kućište - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše kučište ili kućište?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše kućište.


Nepravilno se piše kučište.
Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
idalje ili i dalje
dijete ili djete
djeca ili dijeca
uspjeh ili uspijeh
obavijestiti ili obavjestiti
obavijest ili obavjest
riješiti ili rješiti
osmijeh ili osmjeh
sumnjam ili sumljam?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD