Kako se piše - Početna

kliješta ili klješta - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše kliješta ili klješta?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše kliješta.


Oruđe u obliku upopriječenih poluga kojim se što vadi, siječe ili kida (zubarska kliješta); dio tijela rakova, nekih insekata i dr.


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše zahtijevati ili zahtjevati?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS