Kako se piše - Početna

Kako se piše: kadkada ili katkada?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše katkada.


S vremena na vrijeme, od prilike do prilike; kadgod, ponekad.
DONIRAJTE I PODRŽITE NAS