Kako se piše - Početna

četverica ili četvorica - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše četverica ili četvorica?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše četverica.


Nepravilno se piše četvorica.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD