Kako se piše - Početna

četrdeset ili četirideset - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše četrdeset ili četirideset?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše četrdeset.


Nepravilno se piše četirideset, ćetrdeset, četerest.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?PODRŽITE NAŠ RAD