Kako se piše - Početna

cement ili ciment - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše cement ili ciment?




Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše cement.


Nepravilno se piše ciment.



Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje




Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?



DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD