Kako se piše - Početna

Kako se piše: čekati ili ćekati?Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše čekati.

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS