Kako se piše - Početna

brojati ili brojiti - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše brojati ili brojiti?
Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše brojati i brojiti.


Nepravilno se piše broiti.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?
DONIRAJTE I PODRŽITE NAŠ RAD