Kako se piše - Početna

bijedan ili bjedan - Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


Da li se pravilno piše bijedan ili bjedan?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše bijedan.


Nepravilno se piše bjedan.Literatura:
Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše ima li ili imali?PODRŽITE NAŠ RAD